Гурток «Основи хореографії»

Керівник Острянська Ірина Миколаївна

Актуальність запропонованої навчальної програми гуртка полягає в тому, що вона передбачає синтез класичної (беручи її за основу), народно-сценічної, історико-побутової та сучасної хореографії, що сприяє гармонійному розвитку хореографічних здібностей гуртківців різних вікових періодів.

Метою навчальної програми є формування і розвиток хореографічних та творчих здібностей дітей засобами різних видів хореографії, збагаченні їх емоційно-естетичного досвіду, а також у формуванні ціннісних орієнтирів, потреби в творчій самореалізації, духовно-естетичному самовдосконаленні та професійному самовизначенні.

Завдання програми:

Навчальні:  формувати систему знань та уявлень про сутність, види та жанри хореографічного мистецтва, особливості художньо-образної мови мистецтв; ознайомити з різними видами хореографічного мистецтва: класичний, народно-сценічний, історико-побутовий і сучасний танець та їхньою термінологією; навчити дітей прийомам самостійної та колективної роботи, самоконтролю та взаємоконтролю.

Розвиваючі: розширити і збагатити художньо-естетичний та емоційно-естетичний досвід дітей; опанувати художні вміння та навички в практичній діяльності; розвинути хореографічні, музично-ритмічні, фізичні та творчі здібності, збагатити і ускладнити хореографічну лексику; розвинути увагу, уяву, фантазію, спостережливість, пам’ять, волю, художньо-образне мислення; розвинути у дітей активність і самостійність спілкування. 

Виховні:
виховувати художні інтереси, смаки, духовні та морально-ціннісні орієнтири, потребу у художньо-творчій самореалізації та самовдосконаленні; формувати загальну культуру особистості дитини, культуру поведінки та
спілкування; формувати почуття відповідальності, працьовитості, вміння працювати в колективі; виховати здатність сприймати та інтерпретувати художні твори, висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи свої думки. 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
15.30-17.30 15.30-17.30 15.30-17.30 15.30-17.30