Правила прийому до закладу

РОЗГЛЯНУТО

на засідання педагогічної ради

ЦД та ЮТ

протокол № 3 від 30 серпня 2021р.

 

ПРАВИЛА

прийому вихованців до 

Центру дитячої та юнацької творчості

Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

І. Загальні положення

1.1. Дані Правила регламентують прийом дітей до  Центру дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

1.2.Правила прийому розроблені відповідно до Закону України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р.  № 433, Статуту ЦД та ЮТ (рішення виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 22.12.2020 р.), Правил внутрішнього розпорядку ЦД та ЮТ з метою дотримання прав дітей на отримання позашкільної освіти.

1.3. ЦД та ЮТ організовує позашкільне навчання дітей віком від 5 до 18 років. Можливе зарахування з 4 років (індивідуальний підхід). Кожен вихованець має право займатися у декількох гуртках одночасно та змінювати їх протягом навчального року.

1.4. Комплектування контингенту вихованців є компетенцією керівника гуртка та директора закладу.

1.5. Адміністрація ЦД та ЮТ зобов’язана ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, з Правилами внутрішнього розпорядку ЦД та ЮТ.

1.6. Спірні питання, що виникають під час прийому вихованців вирішує директор відповідно до законодавства України у галузі позашкільної освіти.

ІІ. Порядок прийому вихованців

2.1.Організацію прийому дітей до ЦД та ЮТ здійснює директор, керівники гуртків, клубів.

2.2. Директор ЦД та ЮТ забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Правил прийому, а також відкритості та прозорості прийому вихованців на навчання.

2.3.При прийомі не допускається обмеження дітей по статі, національності, походженню, місцю проживання, відношенню до релігії, соціальному стану.

2.4. Прийом дітей здійснюється на позаконкурсній основі.

У гуртках хореографічного та вокального профілю можуть проводитися випробувальні заняття з метою визначення фізичного та професійного розвитку дітей для розподілу їх по групах.

2.5.До  навчання у ЦД та ЮТ можуть прийматися діти з особливими потребами  у разі відсутності у них протипоказань займатися у відповідному гуртку.

2.6. Керівники гуртків та клубів відповідають за формування контингенту, прийом документів та розподіляють вихованців по групах відповідно до напряму підготовки, рівня та року навчання.

Прийом документів проводиться згідно з розкладом роботи гуртків, який вивішується у холі закладу на інформаційному стенді та на сайті.

2.7. Строки прийому заяв та документів для зарахування дітей з 01 вересня по 15 вересня для груп першого року навчання та при наявності вільних місць у групах другого та іншого років навчання.

2.8. Прийом вихованців для одержання професійної, спеціальної освіти  здійснюється за бажанням дітей та на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Батьки можуть зареєструвати дитину до гуртка, скориставшись електронною заявою, розміщеною на сайті ЦД та ЮТ за посиланням  http://cdut.org.ua/

2.9. Для зарахування дітей до навчання батьки або особи, які їх замінюють подають керівнику гуртка такі документи:

  • заяву встановленого зразку на ім’я директора;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • медичну довідку (для занять у туристичних та хореографічних гуртках);
  •  документи, які підтверджують соціальний статус дитини або батьків (за потребою).

Примітка:  зразки заяв знаходяться у адміністрації або керівника гуртка.

2.10.У заяві надається інформація про особисті дані дитини, місце її проживання, навчання, вказується інформація про батьків (прізвище, ім’я, по батькові), контактні дані батьків (осіб, які їх замінюють) для зв’язку, соціальний статус дитини, сім’ї та надається згода на обробку персональних даних дитини у порядку, встановленому законодавством України. Заява завіряється особистим підписом батьків або особою, яка їх замінює.

2.11. Для зарахування дітей до туристичних, хореографічних гуртків надається довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених гуртках. При відсутності довідки адміністрація ЦД та ЮТ має право відмовити у зарахуванні дитини.

ІІІ. Зарахування вихованців

3.1. Зарахування вихованців до ЦД та ЮТ проводиться за наказом директора 15 вересня на основі поданих керівниками гуртків списків дітей по групах, при наявності повного пакету документів вихованців, необхідних для зарахування.

3.2. У разі, якщо зараховані вихованці протягом 2-х тижнів не приступили до навчання без поважних причин, вони відраховуються з числа вихованців ЦД та ЮТ

ІV. Формування груп

4.1. Формування та наповнюваність груп відбувається згідно з правилами та нормативами, встановленими нормативно-правовими актами України в галузі позашкільної освіти.

4.2.  Групи першого року навчання відповідного рівня формуються з нових вихованців, а також з вихованців, які раніше навчалися в ЦД та ЮТ та які за певних обставин не мають можливості займатися у групах другого та наступних років навчання.

4.3. Вихованці другого та наступних років навчання повинні до 31 серпня повідомити керівника гуртка, у якого займаються, про бажання продовжити навчатися та приступити до занять 01 вересня.

4.4. Впродовж навчального року можливий добір дітей у гуртки та клуби при наявності вільних місць у групах другого та наступного року навчання.