Проект «Екологічна освіта дітей у таборі літнього відпочинку»

 

Проект «Екологічна освіта дітей у таборі літнього відпочинку»

 центру дитячої та юнацької творчості

 На сучасному етапі одним з першочергових є проблеми охорони природи та раціонального використання ресурсів.

Суспільство не розв’яже екологічних проблем, якщо не перегляне свого способу життя. Необхідні самообмеження, помірність, самодисципліна, щоб на всіх  не позначилося недбальство не багатьох. Тобто потрібно виховувати екологічну відповідальність: відповідальність щодо самих себе, відповідальність щодо оточення, відповідальність щодо природного середовища.

Тому велике значення на даному етапі має виховання в дітей любові до природи, прищеплення навичок збереження і примноження природи.

Виховна  робота в таборі літнього відпочинку розумно поєднує в собі відпочинок, працю, спорт з пізнавальною, естетичною, екологічною і оздоровчою програмами.

Саме на створення умов для відпочинку та екологічного виховання дітей  у таборі спрямована програма «Екологічна освіта дітей у таборі літнього відпочинку».

Мета програми:   розширення і поглиблення знань учнів з біології та екології, вдосконалення трудового, екологічного й естетичного виховання.

Термін реалізації проекту – липень 2014 р.   Здійснює реалізацію проекту творча група педагогів Центру дитячої та юнацької творчості;  координатор проекту – заступник директора з навчально – виховної роботи закладу.            

Екологічна освіта дітей у таборі літнього відпочинку .

1.  Актуальність проблеми.

Людство, стоячи на порозі екологічної катастрофи, прагне  якнайшвидше  відновити багатовіковий досвід взаємовідносин людства і оточуючого середовища «Сьогодні дітей потрібно озброювати основами знань про навколишній світ, що є важливим елементом екологічної культури особистості.

Мета:  розширення і поглиблення знань учнів з біології та екології, вдосконалення трудового, екологічного й естетичного виховання.

Завдання:

—         виховувати свідоме ставлення дітей до зміцнення свого здоров’я;

—         забезпечити виховання дітьми заходів з охорони життя та здоров’я;

—         прищеплювати бережливе ставлення до природи, а також усвідомлення необхідності активної природоохоронної діяльності.

—         виховувати в дітей акуратність та усвідомлену поведінку в природі;

—         розвивати творчі здібності;

—         формувати соціально цінні взаємини в колективі, позитивне ставлення один до одного.

Методи , технології реалізації проекту.

—         вивчення теоретичних понять;

—         бесіди;

—         вікторини;

—         пізнавальні програми;

—         ігрові програми;

—         екскурсії, походи;

—         догляд за рослинами і тваринами у живому куточку;

—         трудові десанти.

Кадрове забезпечення.

Координатор проекту:        Сакун Н.А.

Методичне забезпечення:  Ніколаєва Л.Л.

Начальники табору:              Бісько О.І. та Ніколаєва Л.Л.

Вихователі:                                 Донець Н.В., Острянська І.М., Скороходова О.А., Полозун Є.В., Понятова Д.В., Ломанова Д.С.

 

 Механізм реалізації проекту

з/п

Заходи

Відповідальний

1.

Засідання ради проекту-         розробка плану роботи табору.-         розподіл обов’язків між педагогічними працівниками.

квітень

Сакун Н.А.

2.

Анкетування батьків

квітень

Ніколаєва Л.Л.

3.

Видання наказу про створення таборувідпочинку

травень

Сакун Н.А.

4.

Навчання педагогічних працівників

травень

Ніколаєва Л.Л.

5.

Набір дітей до табору

травень

Ніколаєва Л.Л.

6.

Підготовка документації табору

травень

Ніколаєва Л.Л.

7.

Організація роботи табору.

травень

Ніколаєва Л.Л.

8.

Вогник знайомств

червень

Ніколаєва Л.Л.

9.

Вибори активу табору

червень

Ніколаєва Л.Л.

10.

Виготовлення «Скриньки  пропозиції»

червень

Донець Н.В.

11.

Проведення виховних заходів у таборі

червень

Ніколаєва Л.Л.

12.

Проведення трудових десантів.

червень

Донець Н.В.

13.

Проведення екскурсії, походів.

червень

Ніколаєва Л.Л.

 Очікувані  результати:

 Діти повинні знати такі поняття:

—  екологія, заповідник, заказник, «Червона книга», клумба, об’ємне засушування квітів, правила складання композицій та виготовлення аплікацій.

Діти повинні вміти:

—         проводити вегетативне розмноження квітково – декоративних рослин;

—         доглядати за квітково – декоративними рослинами;

—         проводити внутрішнє і зовнішнє озеленення;

—         виготовляти композиції, аплікації з сухого рослинного матеріалу.

—         виготовляти гербарії.

—         розрізняти квітково – декоративні рослини: квіти, кущі, дерева;

—         комбінувати різний природний матеріал і користуватися інструментами для оформлення поробок із плодів, насіння, дерева, коріння і т.д.;

—         виготовляти аплікації з соломи.

 Зміст програми.

Пояснювальна  записка.

 Дана програма розрахована на дітей віком 7-11 років і складає 20 годин. Робота за даною програмою сприяє виховання поважного, бережливого ставлення до природи, до праці, розвитку естетичних смаків, творчих здібностей дітей.

Орієнтовний тематичний план занять.

 

з/п

 

Тема

Кількість  годин

Теорія

Практика

 

Разом

1.

Вступне заняття. Вогник знайомств. Виготовлення «Скриньки пропозицій».

1

1

2

2.

Природа навколо нас.

1

2

3

 

3.

Догляд за рослинами на клумбі та кімнатними.

1

4

5

4.

Збір гербарного та природного матеріалів.

1

2

3

5.

Виготовлення поробок із природного матеріалу.

1

2

3

6.

Екскурсії, походи.

 

4

4

                                 ВСЬОГО

5

15

20

 

 

 

 Програма 

 1. Вступне заняття.

Вогник знайомств

Вибори активу.

Ознайомлення з планом роботи.

Виготовлення «Скринька пропозицій».

Правила техніки безпеки.

2. Природа навколо нас.

Довкілля і природа. Чому необхідно знати світ навколо себе. Взаємозв’язок  людини і природи.

3. Догляд за рослинами на клумбі та кімнатними. Походження кімнатних та декоративних рослин. Правила догляду за рослинами; розмноження, полив, підживлення.

Практичні роботи. Поливання та сприскування рослин. Обмивання стебел та листків. Розпушування ґрунту. Підживлення рослин. Виставка квіткових композицій.

4. Збір гербарного та природного матеріалів. Правила збору, висушування та зберігання природного матеріалу.

Практичні роботи. Заготівля сировини (лози, соломи, рогозу). Обробка та зберігання гербарного матеріалу.

5. Виготовлення поробок із природного матеріалу. методика виготовлення виробів із рогозу, соломи, лози. Інструменти та обладнання.

Практичні роботи. Виготовлення виробів із рогозу. лози, аплікацій із соломи.

6. Екскурсії, походи. Походи в природу (парк, заказник «Лісові озера»). Екскурсії на водоканал.