Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти