Гурток «Палітра»

Керівник гуртка

Бегейма Тетяна Дмитрівна

   Значне місце у формуванні особистості дитини займає мистецтво, здатне розвивати почуття прекрасного, формувати високі естетичні смаки, вміння розуміти і оцінювати твори мистецтва, пам’ятки історії і архітектури, красу, багатство природи. Образотворче мистецтво — важливий засіб морального, естетичного виховання дітей, формування художньої культури, загальнолюдських, національних цінностей, гармонійного розвитку особистості.

   Мета зянять —  створення умов для творчого розвитку дитини засобами образотворчого мистецтва.

   Основні завдання:
— сформувати культуру людських почуттів через сприймання творів мистецтва та безпосередньо у мистецькій діяльності;
— розвинути асоціативно-образне та просторове мислення, уяву, фантазію, пам’ять, художній смак і творчі здібності;
— надати вміння та навички з образотворчої діяльності; сформувати художньо-практичну компетентність; готовність використовувати отриманий досвід у самостійній творчій роботі;
— сформувати здатність сприймати, інтерпретувати та характеризувати твори образотворчого мистецтва, висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи власні думки, судження, оцінки;
— сформувати уявлення про сутність, види та жанри образотворчого мистецтва, особливості художньо-образної мови, засвоїти основні художні прийоми і закономірності та відповідну термінологію;
— виховати духовні та моральні ціннісні орієнтири у сфері образотворчого мистецтва, інтерес, смак, потребу в творчості; національно-патріотичну свідомість та активну життєву позицію;
— сформувати потреби в творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні, професійному самовизначенні;
— сформувати розуміння зв’язку образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва, з природним і культурним середовищем життєдіяльності людини.

Розклад роботи гуртка «Палітра»

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Група №3

16.00-16.45

17.00-17.45

Група №1

17.00-17.45

18.00-18.45

Група №3

16.00-16.45

17.00-17.45

Група №2

17.00-17.45

18.00-18.45

Група №1

10.00-10.45

11.00-11.45

        Група №2

12.00-12.45

13.00-13.45